Az InterTransSec Kft. egyaránt rendelkezik belföldi és nemzetközi tapasztalatokkal az értékszállítás (szállításbiztosítás) területén. A biztosítás mértéke – a megrendelő igényeinek figyelembevételével – az értékhatár és kockázatelemzés alapján kerül kialakításra. A kockázatelemzésnek köszönhetően a szolgáltatás értéke, a biztosítás fokozata egyensúlyban van a szállított értékkel. Minden új megrendelés esetén (különösképpen nemzetközi viszonylatban) felmérjük az adott útvonalat, az ország, illetve térség sajátosságait, kriminalisztikai helyzetét. A szállítások biztosításának felügyeletét a diszpécserközpont látja el. A különböző technikai rendszerek bevezetésével (GPS, GPRS, fedélzeti kamera, rendszeres bejelentkezés) 24 órás központunk folyamatosan figyelemmel kíséri a szállítmányok útját.
A tevékenység sikerének alapja a folyamatos kontrol az áru átvételtől, átadásig.

Különösen nagy értékű szállítmányok biztosítását 2004 óta látjuk el és elmondhatjuk, hogy (bár több esetben úgy vettük át az adott portfoliót, hogy jelentős és visszatérő káreseményei voltak a tisztelt Megbízónak) munkába állásunk során nem volt rendkívüli biztonsági eseményünk, köszönhetően a bevezetett biztonsági rendszabályok alkalmazásának.

Termékkör:

Pszichotrop anyagok, fegyver, fegyverzeti anyagok, adójegyek, ékszer, műkincs, készpénz helyettesítő eszközök, nyers kártyák, okmányok, speciális nyomdai alapanyagok, bizalmas tartalmú adat hordozók, kiállítási és installációs anyagok.