Szolgáltatások

belföldi és nemzetközi értékszállítás // személy- és vagyonvédelem // biztonságtechnika // rendezvénybiztosítás

Szolgáltatások

Objektumvédelem

Objektumvédelem

//Intézmények,területek védelme

A fizikaivédelem, vagy objektumvédelemi funkció magában foglalja az intézmények épületei, helyiségei, valamint a hozzájuk tartozó szabad területek védelmét szolgáló biztonsági rendszerek telepítését, ezek integrálását és az élőerő bevonásával a rendelkezésre álló technika kezelését. Komplex biztonsági megoldásokkal rendelkezünk Irodaház, Pénzintézet, Ipari és termelő üzemek, Kereskedelmi objektumok, logisztikai területekre vonatkozólag is. Általános és speciális őrzési feladatok végrehajtását is vállaljuk, például vagyonvédelmi szolgálat, recepciós tevékenység, monitoring és járőr szolgáltatások.

Rendezvénybiztosítás

Rendezvénybiztosítás

//Vállalati és tömegrendezvények

Kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezünk különböző biztonsági szintű rendezvények biztosításában. Megbízóink/megbízatásaink Diplomáciai testületek, kiemelt sport és tömeg rendezvények, vállalati rendezvények, céges családi napok, tudományos és kulturális konferenciák. Megrendelés esetén minden esetben a végrehajtás előtt az előzetes bejárások alkalmával felmérjük a helyszínt, biztosítási tervet készítünk, továbbá minden kapcsolódó szakterülettel, Hatósággal egyeztetünk a „zökkenőmentes” lebonyolítás érdekében. Nagy gyakorlattal rendelkezünk mobil biztonságtechnikai, rendezvénytechnikai eszközök alkalmazásában.

Személyvédelem

Személyvédelem

//Állami és magán megrendelések

Társaságunk rendelkezik a személyvédelmi feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakembergárdával, valamint speciális gépjármű- és eszközparkkal. A személyvédelmi feladatokat ellátó munkatársaink tapasztaltságát bizonyítja, hogy olyan rendezvények biztosításának megszervezésében és végrehajtásában vettek részt, mint a Pápa és a Dalai Láma magyarországi látogatásai, a Budapesten megrendezett NATO külügyminiszterek találkozója, NATO Vezérkari Főnökök értekezletének biztosítása, a Magyar Kormány kihelyezett kormányüléseinek biztosítása. Kollégáink dolgoztak különböző ENSZ, UNESCO és Diplomáciai testületek megrendeléseiben, illetve a nemzetközi protokoll szerint védettséget élvező hazai és külföldi állami vezetők utazásainak és programjainak biztosításában. Sikeresen teljesítettünk magán megrendelésekben az üzleti és a művész világból érkező felkérések esetében is. Kapcsolódva a nemzetközi szervezetekhez, munkatársaink jelentős része a kiképzést az ATAP (Antiterrorism Assistance Program) keretében a BDS (Bureau of Diplomatic Security) ügynökeitől, vagy más nemzetközi képzési programokban kapták, illetve különböző külföldi missziókban vettek részt.

Audit

Audit

//Ellenőrzés, állapotfelmérés

A Megrendelő által megelőzés céljából telepített elektronikus és egyéb biztonsági rendszerek teljes vagy részleges ellenőrzése, felülvizsgálata, állapot felmérése időről-időre szükségessé válik. Cégünk vállalja új épületek, létesítmények, valamint a már működő biztonsági rendszerek – beleértve az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek, a szabályzatok, utasítások, és a humán oldal – auditálását. Az auditok során teszteljük mind a technikai eszközöket, mind pedig a humán tényezőket (szabályzatok ismerete, utasítások betartása, eszközök használata, a rendszer kijátszhatósága stb.). Az auditokat követően minden esetben írásos javaslatot teszünk a létesítendő biztonsági rendszer felépítésére, illetve a már működő rendszerek korszerűsítésére vonatkozóan. Átfedéseit tekintve a GDPR, a Munkavédelem és a Tűzvédelem területén is vállalunk megrendeléseket.

Biztonságpolitika kidolgozása

Biztonságpolitika kidolgozása

//Védelmi lépések megvalósításának folyamatai

Rendszerben, struktúrában gondolkodunk. Minden biztonság alapja, hogy legyen egy olyan szabályrendszer, amely rögzíti a főbb biztonsági irányvonalakat. Ahhoz, hogy a pontos kockázati felmérés után költséghatékony és működő rendszert tudjunk tervezni, fontos meghatározni a Megrendelő elvárásait, melyet a cég biztonságpolitikája tartalmaz. A Biztonságpolitikában szerepel a rövid, közép, és hosszabbtávú biztonsági projektek teljes leírása az oktatással együtt. A megrendelő profiljára kialakított biztonságpolitikán keresztül nyomon követhetőek lesznek az elméleti és gyakorlati védelmi lépések megvalósításának folyamatai. Az InterTransSec Kft. vállalja a biztonságpolitika elkészítése mellett, a biztonsági projekt teljes vagy részleges irányítását, levezetését. A prevenció mindig hozzáadott érték.

Válságkezelés

Válságkezelés

//Válságtervek kidolgozása, végrehajtása

A nagyvállalatok, cégek, gazdasági társaságok életében jelentős változásokat hozhatnak a micro/macro gazdaságban zajló folyamatok. A válsághelyzethez vezető események – közüzemi zavarok, természeti katasztrófák, jelentős káresemények, vagy baleset, a beszállítói lánc hirtelen megszakadása, csődeljárás, technológiaváltás, illetve profilváltás miatt bekövetkező elbocsátások, telephelyváltozás, gyártás-gyártósor áttelepítés, adatvesztés, felső vezető akadályoztatása stb. – kezelése minden esetben körültekintő előkészítést igényel, amely nem képzelhető el jól felkészült, gyakorlott szakembergárda és megfelelő technikai háttér nélkül. Cégünk vállalja az ilyen esetekben szükséges forgatókönyvek kidolgozását, a válságkezelési tervek elkészítését, a prioritások meghatározását, valamint a folyamatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálását, végrehajtását.

Oktatás, képzés

Oktatás, képzés

//Külső és belső szakmai oktatás

Cégünk munkatársait folyamatosan képezzük az új ismeretek elsajátítása, a körülmények és a követelmények megismerése érdekében. A belépő új munkatársainkat az adott szervezetért felelős területi vezető oktatja ki a munkakörével kapcsolatos legfontosabb tevékenységekről, helyszín specifikus ismeretekről. Az oktatási terv elkészítéséhez szükséges információkat – igények, tervezett belső oktatások – az adott szervezeti egységek vezetői és a minőségirányítási vezető minden év végén éves oktatási terv formájában rögzíti, melyet az ügyvezető igazgató hagy jóvá a szükséges oktatások képzések megvalósításához. Cégünk a következő oktatási formákat biztosítja. Külső oktatási formák (iskolai, tanfolyami, szakmai előadások). Belső oktatások: évente kötelező minőségirányítási oktatás, képzés belépéskor, illetve új szolgálati hely elfoglalásakor, valamint visszatérő jellegű képzés, szakmai oktatás. Az esetleges hibás teljesítést és a megtörtént rendkívüli eseményeket kivizsgáljuk, elemezzük és a tapasztalatokat, tanulságokat oktatás formájában beépítjük az adott terület végrehajtási folyamataiba.

Emelt szintű továbbképzés

Emelt szintű továbbképzés

//Európában egyedülálló tréningprogram

Szituációs gyakorlatok, Európában egyedülálló tréningprogram. Merőben új módszertana arra épül, hogy a tréning során fegyvert kell használni. Az extrém helyzetekben egyaránt szükség van fizikai, lelki és szellemi teljesítményre. Helyszínéül egy különleges taktikai épület szolgál, mely teljes egészében felszerelt kép és hang rögzítésére alkalmas eszközökkel. Ennek segítségével az események visszanézhetők és kiértékelhetők. Jegyzett Instruktor kollégánk számos külföldi missió személyi állományának képzésében vett részt.

  • önismeret fejlesztése veszélyhelyzetekben,
  • ésszerű kockázatvállalás,
  • kitartás fokozott terhelés alatt,
  • bátorság, kreativitás, kognitív folyamatok,
  • stressz megküzdés, coping (megküzdés) készség,
  • csapatszellem;
Biztonsági szállítás

Biztonsági szállítás

//Belföldi és nemzetközi értékszállítás

Az InterTransSec Kft. egyaránt rendelkezik belföldi és nemzetközi tapasztalatokkal az értékszállítás (szállításbiztosítás) területén. A biztosítás mértéke – a megrendelő igényeinek figyelembevételével – az értékhatár és kockázatelemzés alapján kerül kialakításra. A kockázatelemzésnek köszönhetően a szolgáltatás értéke, a biztosítás fokozata egyensúlyban van a szállított értékkel. Minden új megrendelés esetén (különösképpen nemzetközi viszonylatban) felmérjük az adott útvonalat, az ország, illetve térség sajátosságait, kriminalisztikai helyzetét. A szállítások biztosításának felügyeletét a diszpécserközpont látja el. A különböző technikai rendszerek bevezetésével (GPS, GPRS, fedélzeti kamera, rendszeres bejelentkezés) 24 órás központunk folyamatosan figyelemmel kíséri a szállítmányok útját.
A tevékenység sikerének alapja a folyamatos kontrol az áru átvételtől, átadásig.

Különösen nagy értékű szállítmányok biztosítását 2004 óta látjuk el és elmondhatjuk, hogy (bár több esetben úgy vettük át az adott portfoliót, hogy jelentős és visszatérő káreseményei voltak a tisztelt Megbízónak) munkába állásunk során nem volt rendkívüli biztonsági eseményünk, köszönhetően a bevezetett biztonsági rendszabályok alkalmazásának.

Termékkör:

Pszichotrop anyagok, fegyver, fegyverzeti anyagok, adójegyek, ékszer, műkincs, készpénz helyettesítő eszközök, nyers kártyák, okmányok, speciális nyomdai alapanyagok, bizalmas tartalmú adat hordozók, kiállítási és installációs anyagok.

Biztonságtechnika

Biztonságtechnika

//Biztonsági rendszerek tervezése, telepítése

A technika, a technológia folyamatosan és gyorsan változik.
Munkatársaink kiemelt figyelmet fordítanak a naprakész és elérhető megoldások ismeretére, az alkalmazhatósági feltételek, a műszaki realitások alapján a megvalósíthatóságra.

Klasszikus biztonsági rendszerek tervezése, telepítése:
Műszaki divíziónk szakemberei képesek riasztórendszerek, kamerarendszerek, beléptetőrendszerek, kaputelefonrendszerek, tűzjelzőrendszerek, kerítésvédelmi riasztórendszerek terveinek elkészítésére, engedélyek megszerzésére, telepítésére, komplett kialakítására. Tervezésnél fontos szempont, hogy a megbízó igényeit figyelembe véve „felhasználó barát”, de a legoptimálisabb finanszírozási konstrukció kerüljön kialakításra.

Komplex vagyonvédelmi rendszerek:
Az utólagos rendszerintegráció elkerülése érdekében (sok esetben nem, vagy csak igen költséges módon végrehajtható) a biztonsági rendszerek egyszerre, komplexitás figyelembevételével kerülnek megtervezésre, telepítésre.

Speciális ipari, logisztikai igények kielégítésé:
áru/termék nyomon követesé (csomagolás, komissiózás – RFID, fénykép, röntgenkép hozzárendelés), forgalom számláló technika, rendszám felismerés, üzemanyag feltöltés, hőmérséklet mérés kontrol pont alkalmazásával, fémdetektoros beléptetési pont kialakítása.

Biztonsági rendszerek karbantartása:
A telepített biztonságtechnika általában jelentős beruházás és komoly értéket képvisel. Kiemelt biztonsági szempont, hogy a telepített, rendelkezésre álló technika évszaktól, és napszaktól függetlenül, folyamatosan működjön. Ennek érdekében a karbantartás, ellenőrzés nélkülözhetetlen. Vállajuk cégünk vagy mások által telepített biztonsági rendszerek karbantartását.